Yrittäjyyden edut ja huonot puolet

Yrittäjyys sisältää aina hyviä ja huonoja puolia. Isoimpiin etuihin kuuluu omana pomona oleminen, jolloin päätökset vaikuttavat menestymiseen suuresti. Tämä on sekä palkitsevaa, että haastavaa. Ennen kuin harkitaan uraa yrittäjänä, kannattaa miettiä vakavasti sen hyviä ja huonoja puolia.

Yrittäjyyden hyvät puolet

Yrittäjä pääsee itse hallitsemaan kaikkia työelämään liittyviä päätöksiä, aina alan valinnasta lähtien. Näin päästään keskittymään sellaisiin asioihin, joita osataan itse ja tämä johtaa usein suurempaan mielihyvään työskentelyn aikana. Yrittäjänä oleminen on myös hyvin jännittävää ja tämä tuo jatkuvaa nautintoa, sillä päivät täyttyvät mahdollisuuksista haastaa omia taitoja, kykyjä ja päättäväisyyttä.

Samalla valinta tuo mukanaan joustavuutta, mikä mahdollistaa esimerkiksi aikatauluihin vaikuttamisen ja laadukkaan perhe-elämän takaamisen. Vapaus näkyy muuallakin kuin vain vapaa-ajan määrittelyssä. Yrittäjä pääsee itse vaikuttamaan siihen, miten työskennellään, missä työskennellään ja kuinka työskennellään. Koska oma yritys ja valittu ala on usein itselle tärkeä, ei kovinkaan moni yrittäjä edes näe tätä työntekijänä. Samalla päästään tilanteeseen, jossa oma palkkapussi on suoraan verrannollinen omiin kykyihin ja omaan panostukseen, mikä näkyy yrityksen menestymisenä, tai epäonnistumisena.

Yrittämisen huonot puolet

Vaikka päätösten tekeminen itsenäisesti onkin yksi yrittäjyyden eduista, on se myös negatiivinen asia, sillä tämä tarkoittaa suurta painetta, sekä paperitöitä, jotka vievät aikaa ja energiaa. Yrittäjällä tulee myös olla tarpeeksi kilpailukykyä markkinoilla, mikä korostuu erityisesti pienten yritysten kohdalla. Yrityksen on pystyttävä erottumaan muista, varsinkin kun vasta aletaan luomaan asiakaskuntaa, mikä tekee yrityksestä kannattavan.

Haasteet ovat siis suuret ja näiden isojen kysymysten äärellä ollaan usein täysin yksin. Kukaan ei ole hengittämässä niskaan, mutta samalla kukaan muu ei ole vastuussa siitä, onnistuuko yritys ja juokseeko palkka. Säännöllisistä tuloista luopuminen onkin yksi suurimmista riskeistä, mikä liittyy yrittämiseen. Palkkaa saadaan vain silloin, kun yritys tuottaa tulosta ja jos myynti hidastuu, myös oma henkilökohtainen elämä kärsii tästä. Varsinkin vaikeina aikoina yritykseen on panostettava paljon ja tämä näkyy usein järjettömän pitkinä työviikkoina. Yrittäjät tekevätkin huomattavasti pidempää päivää kuin muut työntekijät ja vaikka aikataulu saadaan itse päättää, on se täynnä odottamattomia käänteitä ja tilanteita, joita ei voida siirtää myöhemmäksi.

Sopiiko yrittäjyys itselle?

Yrittäjyys ei sovi jokaiselle ihmiselle, sillä vaikka se tuo mukanaan paljon etuja, vaatii se paljon uhrauksia, töitä ja vastuuta. Jokainen yrittäjä on vastuussa itsestään ja omasta yrityksestään, mikä korostuu varsinkin tilanteissa, joissa koko perhe pitäisi pystyä elättämään tämän turvin.

Mikään yritys ei myöskään onnistu kerralla ja nouse hurjaan kiitoon heti, vaan pohjatyö tulee tehdä hyvin. Samalla on osattava varautua tuleviin haasteisiin ja ongelmiin, jotka uhkaavat pahimmillaan viedä koko yrityksen konkurssiin. Yrittäjän elämä onkin jatkuvaa pallottelua selviämisen ja romahtamisen välillä, sillä suurinkin yritys voi mennä konkurssiin hetkessä. Tähän ei aina vaikuta pelkästään omat päätökset, vaan enemmänkin kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Kilpailijoiden tuotteet ja palvelut, muutokset laissa ja esimerkiksi markkinatilanne, vaikuttavat paljon siihen, miltä yrityksen tulevaisuus näyttää. Jos älykkyyttä ja mielikuvitusta ei ole riittävästi, tulee jokin haasteista kaatamaan yrittäjän varmasti.