Uudelle uralle?

Uraohjaus on melko laaja käsite siinä mielessä, että sitä voivat saada niin opiskelijat, työttömät kuin työssä käyvät. Ideana on se, että ohjattavalla olisi ammattimaista keskusteluapua, jota voidaan käyttää tukena ammatinvalinnassa. On väärin luulla, ettet koskaan tulisi tarvitsemaan uraohjausta vain sen takia, että olisit juuri nyt vakituisessa työsuhteessa. Kannattaa siis jatkaa lukemista.

Nykyajan trendi on se, ettei koulunpenkiltä enää valmistuta suoraan johonkin tiettyyn työhän, jossa vietetään saman työnantajan palveluksessa koko ura. Sen sijaan ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja peräti koko alaa yhä enenevissä määrin. Uraohjauksessa on tärkeää tuntea ohjattavien taustojen, tarpeiden ja kykyjen lisäksi myös itse ohjauksen prosessit ja tulokset. Hyvä urahojaus on alati kehittyvää ja se pyrkii ratsastamaan aallon harjalla koko ajan. Työmarkkinoiden tarpeita on kartoittanut markkinatutkimus jos toinenkin ja tältä pohjalta esimerkiksi työvoimapulasta kärsivää alaa voidaan suositella uutta uraa harkitsevalle.

Perinteisesti uraohjausta ovat tarjonneet TE-toimistot, joissa ammattilaiset ovat auttamassa erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisessa. Oleellista on, ettei uraohjaaja tee mitään valintoja ohjattavan puolesta, vaan ainoastaan suosittelee ja haastaa ohjattavan tekemiä valintoja.

Uraohjausta nuorille

Monet koulut ja opistot tarjoavat uraohjausta jo opiskeluaikana, mutta nykyään myös valmistuneet opiskelijat saavat vanhasta opinahjostaan paljon apua. Hieman alueesta riippuen uraohjausta tarjotaan runsaasti jo opiskeluaikana, ja toisella asteella opinto-ohjaajat, eli tuttavallisemmin opot, tekevät taukoamatta töitä sen eteen, että oppilailla olisi tarpeeksi tietoa ura- ja jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä valmiudet myös etsiä apua. Tuoreiden lakimuutoksien nojalla myös lukioiden pitää tarjota ohjausta valmistumisen jälkeiseen elämään.

Nuorille suunnatussa uraohjauksessa on myös havahduttu siihen, että luukulta luukulle meneminen koetaan pelottavana ja siksi onkin panostettu siihen, että samalta ovelta saa vastauksia mahdollisimman moneen kysymykseen mahdollisimman monelta eri elämän osa-alueelta. Pitkin Suomea toimivissa Ohjaamoissa on mahdollista saada uraohjausta, mutta myös apua koulunkäynnin ja arjen haasteissa. Apua saa esimerkiksi sosiaalietuuksien hakemiseen ja ylipäänsä siihen, miten asiat hoituvat.

Ole rohkea, oma-aloitteinen ja avoin

Uraohjauksen perusta on se, että ohjattava on valmis vastaanottamaan apua. Vain ani harvoissa tilanteissa henkilö voidaan aidosti pakottaa istumaan uraohjaajan kanssa samaan pöytään. Kun henkilö kokee tarvitsevansa uraohjausta, hän pyrkii usein ensisijaisesti asioimaan verkossa. Tämän etu on helppouden lisäksi myös se, että kasvotusten tapahtuva ensikohtaaminen voi olla ylitsepääsemättömän jännittävä tai suorastaan pelottava. Jossain vaiheessa tulee kuitenkin vastaan se, että tapaaminen pitää järjestää. Tällöin on tärkeää, että tiloihin olisi mahdollisimman helppo tulla ja sen ilmapiiri on luokseen kutsuva. Kahvin tarjoaminen on toimiva pieni asia, jolla alun jännitystä on helppo purkaa.

Pitkään uraohjaukseen hakeutumiseen liitettiin jonkinlainen stigma: sitä tarvitsivat vain opiskelijat ja työttömät. Työssä käyvälle normaalille ihmiselle riitti se, että tietää nipinnapin TE-palvelujen tarjonnan. Mutta kuten jo aiemmin kävi ilmi, yhä useamman työllisyystilanne muuttuu, toisinaan yllättäen, ja tällöin uraohjaukselle on tarvetta. Sitä ei missään nimessä kannata enää hävetä! Uraohjaaja on alansa ammattilainen, jonka tarkoituksena on auttaa sinua. Mikäli mahdollista, pyri käymään paikan päällä mahdollisimman pian ja ole avoin keskustelemaan. Aluksi hieman kartoitetaan tilannettasi ja sen jälkeen päästään keskustelemaan kunnolla. Sävy on ammattimainen, mutta tuttavallinen, koska kyseessä ei ole vielä työhaastattelu.