Yrittäjyys vai vakkarityö?

Rahalla ei voi ostaa onnea, mutta sillä voi ostaa ruokaa, vaatteita, talon ja muita tarpeellisia asioita, jotka tekevät elämästä onnellisempaa. Se ei ainoastaan mahdollista elämistä, vaan tekee siitä helpompaa ja tämän takia rahaongelmista kärsivät taloudet ovatkin usein ongelmissa myös suhteiden kanssa ja eroja tapahtuu paljon. Ihmiset käyttävätkin suurimman osan ajasta töissä, oli se sitten palkallisena työntekijänä, tai oman yrityksen johtajana, sillä ilman työtä ei palkkaa saada. Rahan tekeminen onnistuu siis ainoastaan löytämällä työpaikka jonkun valmiin firman sisältä, tai luomalla oma yritys kokonaan itse.

Rahan ja unelmien tasapaino

Kun ymmärretään, että rahaa on saatava, tulee miettiä mikä on itselle paras keino hankkia sitä, mikä tekee onnellisemmaksi ja mikä sopii unelmiin ja omiin tähtäimiin. Tähän vaikuttaa henkilön persoonallisuus, sillä osa ihmisistä on hyvin kunnianhimoisia, kun taas toiset ovat mukavuudenhaluisia. Molemmissa vaihtoehdoissa on omat kannattajansa ja jokaisen täytyy päättää itse, mitä haluaa elämällään tehdä. Tämä onkin kysymys minkä edessä monet kamppailevat.

Aluksi kannattaa kirjoittaa ylös omat intohimon kohteet, päämäärät ja unelmat. Tämän jälkeen on helpompi tarkastella, miten niitä voidaan hyödyntää ja viekö yrittäjyys vai vakkarityö lähemmäs niiden toteutumista. Unelma ei välttämättä ole työhön liittyvä, se voi olla esimerkiksi matkustelu, jolloin on mietittävä kumpi reitti antaa mahdollisuuden matkustella enemmän. Jokaisen haaveen ja unelman vaatimukset tulee huomioida, jotta voidaan arvioida, miten ne täytetään parhaiten.

Mikä sopii itselle?

Tähän vaikuttavat monet asiat, eikä kyseessä ole mustavalkoinen tilanne, sillä kumpikaan reitti ei takaa onnistumista. Asiaan saadaan hiukan selkeyttä miettimällä sitä, kuinka suuria omat unelmat ja haaveet ovat ja kuinka pitkälle ollaan valmiita menemään, niiden toteuttamiseksi. Pelkästään näihin vastaamalla saadaan jo tietää mikä auttaa motivoimaan eteenpäin. Jos oman idean eteen halutaan nähdä paljon vaivaa ja uhrata ahaa, sekä aikaa, on yrittäminen hyvä vaihtoehto, riskeistä huolimatta.

Koska ryhtyä yrittäjäksi?

Joillain ihmisillä tuntuu olevan luontainen lahjakkuus ominaisuuksiin, joita yrittäjyydessä tarvitaan, mutta kukaan ei ole seppä syntyessään. Yksilöistä tulee yrittäjiä ja tämä voidaan toteuttaa koska tahansa, eli jos veri vetää yrittämisen puolelle, ei koskaan ole liian myöhäistä. Tähän ei vaikuta se, mitä tällä hetkellä tehdään, minkä ikäisiä ollaan, tai mitä osataan. Yrittäjyydestä oppii parhaiten tekemällä, kunhan asiaan halutaan panostaa. Taustalla oleva vuosikausien kokemus työntekijänä on myös suuri etu, kun lähdetään luomaan omaa yritystä.

Molemmissa reiteissä yhtäläisyyksiä

Molemmissa reiteissä luodaan tuotteita, tai palveluita, joita kaupataan, eikä alalla ole niinkään väliä, tai edes sillä, mikä rooli itsellä yrityksessä on. Jokaisen yrityksen tavoite on tehdä voittoa, eli myydä asiakkaalle arvoa. Tämän takia perinteinen työpaikka onkin voinut antaa yllättävän paljon eväitä, myös oman yrityksen pyörittämiseen.