Yritys- ja urapalveluista vauhtia kasvuun

Oli kyseessä sitten oman yrityksen menestyminen tai henkilökohtainen kasvu työntekijänä, saattaa joskus tuntua siltä, että kehitys ja kasvu hidastuu tai tyssää kokonaan. Yritykselle tämä voi tarkoittaa konkreettista kassavirtojen hyytymistä. Omaa uraa kehittävälle työntekijälle kehityksen ja kasvun hidastuminen voi aiheuttaa tunnetta siitä, että oma ura ei etene tai työ maistuu jo puulta.

Syynä molemmissa tapauksissa on useimmiten omiin maneereihin kangistuminen tai yrityksen tapauksessa se, että omaan ydinosaamiseen keskittymisen sijaan yrittäjän huomio menee muiden pakollisten toimintojen suorittamiseen. Kun tietynlaiseen arkeen ja työtapoihin on tottunut, voi olla vaikea muokata näitä toimintatapoja. Avuksi kiperään tilanteeseen kannattaakin harkita yritys- ja urapalveluita. Urapalvelut tarjoavat uudenlaisen näkökulman tilanteeseen kuin tilanteeseen ja mahdollisuuden nähdä tilanne objektiivisesti, jolloin avain muutokseen on löydettävissä. Yrityspalvelujen avulla taas omaa yritystoimintaa on mahdollista helpottaa hyödyntämällä jo olemassaolevia järjestelmiä sen sijaan, että rakentaisi kaiken vaadittavan infrastruktuurin itse.

Yrityspalveluista helpotusta arkeen ja fokus takaisin ydinosaamiseen

Joskus yrittäjän kannattaa todeta itselleen, etteivät aika ja muut resurssit yksinkertaisesti riitä. Arki voi alkaa tuntua kuormittavalta, jos yrittää pitää kaikki langat käsissä ja huolehtia kaikista yrityksen toiminnoista alusta alkaen itse. Erityisesti pienyrittäjän tai freelancerin tilanteessa tällainen tilanne saattaa tulla vastaan. Freelancerille mieluisinta varmasti olisikin keskittyä siihen, minkä tekemisestä nauttii, ja ulkoistaa muita yrityksen arkisia toimintoja niin pitkälle kuin mahdollista. Esimerkiksi freelancer-yrittäjän laskutuspalvelut, kuten frilansfinans.fi, tarjoavat helpon tavan laskuttaa asiakasta. Useat pienyritys- ja freelancer-yrittäjät sanovatkin ulkoistavansa yrityksen paperitöitä mielellään.

Yrityspalveluja ovat myös yritysten tarjoamat tekniset ratkaisut, joiden avulla oman yrityksen sisäistä kommunikointia voi parantaa. Suuremmissa yrityksissä tarpeellisia ovat esimerkiksi henkilöstön tarpeisiin vastaava palvelukokonaisuus, joka kokoaa yrityksen hallinnolliset toiminnot kaikkien työntekijöiden saataville. Varsinaista yrittäjänä kehittymistä varten suunniteltuja koulutuksia tarjotaan myös runsaasti, ja vaikka suurin osa tarjonnasta onkin maksullista, järjestävät monet oppilaitokset yhteistyöprojekteja, joiden päämääränä on yrittäjän liiketoiminnan kehittäminen ja toisaalta alan oppilaiden käytännön oppiminen.

Urapalveluista potkua henkilökohtaiseen kehittymiseen

Oli oma ura sitten alussa tai jo pidemmällä, on aina hyvä pysähtyä hetkeksi ja tarkastella omaa tilannetta niin objektiivisesti kuin mahdollista. Onko oma uravalinta oikea? Missä haluan olla viiden, entä kymmenen vuoden kuluttua? Tällaisten kysymysten pohdintaan on hyvä hankkia ulkopuolista, puolueetonta avustusta. Hyvän ystävän ohella urasuunnitteluun perehtyneen ammattilaisen konsultointi voi osoittautua tarpeelliseksi. Etenkin siinä tapauksessa, että oma ura on syystä tai toisesta katkennut, on hyvä ottaa ulkopuolista apua vastaan.

Urapalveluilla tarkoitetaan useimmiten palveluja, jotka avustavat henkilön uravalinnassa, työnhaussa ja uran pitkän tähtäimen suunnittelussa. Urapalveluja ja neuvontaa tarjoavat esimerkiksi suomalaiset yliopistot, tavoitteena yleensä avustaa ensimmäisen askeleen ottamisessa työmaailmassa opintojen jälkeen. Henkilökohtaisen neuvonnan ohella yliopistot järjestävät usein maksuttomia tapahtumia, kuten vaikkapa niin sanottuja CV-klinikoita, joihin osallistumalla oman CV:n pääsee työstämään optimaaliseksi ammattilaisen ohjauksen alaisena. Palveluja tarjoavat myös monet kunnat, yhdistykset ja yksityiset yritykset. Ammattiyhdistysten koulutukset ovat usein alasidonnaisia ja saattavat sisältää alan lainsäädäntöön liittyviä tai jatkokoulutuksenomaisia elementtejä. Myös muut yleishyödylliset yhdistykset järjestävät voimauttavaa työvalmennusta, jonka tarkoituksena on ensisijaisesti edistää työllistymistä ja saattaa työkyvyttömiä takaisin työelämään, kun esimerkiksi heikentynyt psyykkinen terveys on päässyt katkaisemaan työuran. Kaiken kaikkiaan tarjontaa on kaikkiin työuran vaiheisiin ja palveluja rohkeasti hyödyntämällä voi uralle kuin uralle odottaa yllättäviä, positiivisia vaikutuksia.