Miten viedä uraa pidemmälle?

Haluttiin sitten kohota yrityksen johtoon, tai vain päästä yhtä pykälää ylemmäs, on olemassa monia keinoja, joilla uraa viedään pidemmälle. Kannattaakin keskittyä tiettyihin osa-alueisiin, jotta eteneminen olisi helpompaa ja nopeampaa. Kaikkeen ei voida aina panostaa samaan aikaan, mutta omaa aikataulua muokkaamalla ja valitsemalla tärkeimmät kehityskohdat, löydetään oikea tasapaino.

Älä roiku promossa

Kun olet uusi työntekijä, saat pomolta tarkat ohjeet tekemiselle. Mitä pidempään olet samassa työpaikassa, sitä enemmän sinun odotetaan ottavan vastuuta ja alkavan johtamaan omaa työskentelyäsi, mikä tarkoittaa, että päätöksiä voidaan tehdä ilman pomon hyväksyntää. Omaan arvostelukykyyn kannattaa luottaa ja jos jokin asia mietityttää, voidaan se vain huikkaista pomolle.

Opeta myös muita

Kun päästään sellaiseen rooliin, jossa voidaan myös opettaa muita, on vastuuta paljon. Työntekijöiden toimintaa tulee arvioida joka tilanteessa, mutta samalla on pystyttävä neuvomaan ja antamaan vinkkejä sille, kuinka työnjäljestä tulee vieläkin parempaa. Koko ryhmän tulosta pitää arvioida myös kokonaisuutena, eikä ainoastaan yksittäisinä suorituksina.

Mieti askelta pidemmälle

Sen sijaan että keskitytään vain päivittäisiin toimiin, tulee miettiä pidemmälle ja arvioida prioriteetteja esimerkiksi viikon tai kuukauden suhteen. Näin saadaan tehtyä kaikki tarvittava ajallaan ja aikataulussa.

Pidä yllä imagoa myös töiden ulkopuolella

Uran kohotessa tulee uusia mahdollisuuksia, joten imagon pitää pysyä kunnossa myös töiden ulkopuolella! Etene siis imago edellä!