Motivaatio loppunut töissä?

Joskus motivaation löytyminen töissä on erittäin hankalaa, eikä mitkään niksit tunnu toimivan. Olo on huono, työt jäävät jälkeen ja koko olemus on apaattinen. Näiden vinkkien avulla motivaatiota voidaan kohottaa nopeasti ja työt alkavat sujua sukkelaan!

Tehtävän ydin

Selvitä tehtävän ydin. Työ on motivoivaa, kun tiedetään täsmälleen, mitä pitää tehdä ja miten se toteutetaan. Mikäli työ tuntuu saman pyörän pyörittämiseltä, kannattaa tehdä vaikka lista, josta päästään ruksimaan tehtyjä töitä sitä mukaa, kuin ne valmistuvat. Näin saadaan onnistumisen tunnetta viikottain.

Tehtävän merkitys

Selvitä tehtävän merkitys. Jotta työ on motivoivaa, tulee sen olla myös merkittävää. Kun omalla työpanoksella on suuri merkitys yrityksen toiminnalle, tai vaikka asiakkaalle, saadaan siitä herkemmin iloa. Mikäli asiakkaiden reaktioita omaan työnjälkeen ei suoraan nähdä, voidaan asia selvittää vaikka myyntiraportteja seuraamalla.

Taitojen käyttäminen

Työssä on tärkeää päästä käyttämään omia taitoja. Mikäli työntekijästä tuntuu, että samaa työtä tehdään päivä toisensa jälkeen, alkaa motivaatio loppumaan. Kannattaakin yrittää tehdä päivistä mahdollisimman monimuotoisia, jolloin päästään käyttämään useampia taitoja.

Palautteen saaminen

Positiivisen, tai jopa negatiivisen, palautteen saaminen voi motivoida eteenpäin. Positiivinen palaute auttaa nostamaan itsetuntoa ja saa ymmärtämään, että omaa työtä arvostetaan. Negatiivinen palaute taas saa yrittämään kovemmin ja haastamaan omia taitoja. Kannattaakin keskittyä kunnolla saatavilla olevaan palautteeseen ja tehdä työstä vieläkin parempaa, tai kehittää puutteellisia taitoja.