Kuinka valita ala

Nykyään aloja ja ammatteja on suuri määrä, eikä tämä ole aina hyvä asia. Joskus on erittäin vaikeaa päättää, mille alalle lähdetään, varsinkin kun samalla tutkinnolla voidaan seurata useaa polkua. Aikaisemmin idea oli hyvin selvä, koulusta valmistuttiin, mentiin oman alan töihin ja edettiin hitaasti ylemmäs, mikäli asian eteen nähtiin vaivaa. Nykyään työpaikka ja jopa ammattinimike voi vaihdella koulutuksesta riippumatta paljon ja jopa alat vaihtuvat kesken uran. Positiivista on se, että ammattilaisella on paljon enemmän mahdollisuuksia, kuin aikaisemmin, mutta se saa myös useat ihmiset jäätymään. Jotta oman alan ja ammatin valitseminen olisi hiukan helpompaa, kannattaa miettiä useita asioita ja tämän artikkelin tarkoitus onkin saada päätöksen tekemisestä hiukan helpompaa.

Mitä osataan ja mistä nautitaan?

Usein ihmisiä kannustetaan seuraamaan omia unelmiaan ja joillain ihmisillä nämä ovat hyvin selviä. Suurin osa kuitenkin on aivan hukassa sen suhteen, mitä elämältä haluaa ja minkälainen ura kannattaisi valita. Vaikka unelmat olisivatkin jonkin verran selvillä, ongelmaksi muodostuu niiden tavoitteleminen ja muuttaminen todeksi. Unelmien tulisikin olla lähtökohta, jonka varaan lähdetään vähitellen rakentamaan. Tässä tulee huomioida kaikki omat taidot ja mieltymykset, jotka ohjaavat tiettyyn suuntaan. Taitojen kerääminen listaksi on tärkeä askel ja samalla kannattaa pistää ylös sellaiset asiat, mistä ei nauti. Esimerkiksi jos ihmisten kanssa toimiminen tuntuu ikävältä, ei kannata lähteä alalle, jossa tämä on arkipäivää.

Motivaation löytäminen

Motivoitunut asenne on tärkeää, jotta töissä selvitään ja jaksetaan, joten työn on oltava palkitsevaa. Motivaatiota saa aikaan erilaiset asiat, riippuen henkilöstä. Jotkut ihmiset työskentelevät nopeasti, etsivät ja hyödyntävät uusia mahdollisuuksia ja ajattelevat asioita ison mittakaavan mukaan. Tämä aiheuttaa myös impulsiivisia päätöksiä, liikaa positiivisuutta ja mahdollisuuden suuriin virheisiin. Toiset ihmiset taas keskittyvät pysymään tasaisella tasolla ja työstämään yhtä asiaa pitkään. Näille ihmisille on ominaista suunnittelu, luotettavuus ja tarkka työskentely, analyyttisella otteella.

Mikä ympäristö sopii itselle?

Kannattaa myös miettiä, minkälainen työympäristö on itselle paras ja missä työnteko tehostuu. Erittäin tärkeää on määritellä se, ollaanko tiimityöskentelijöitä vai yksinäisiä susia. Osa ihmisistä nauttii hiljaisesta tutkijan roolista, kun taas toiset haluavat kiireiseen ja meluisaan toimistoon. Julkinen puhuminen ja muu yhteistyö ihmisten kanssa on tärkeää, eritysesti asiakaspalvelun kantilta. Nämä ominaisuudet vaikuttavat paljon siihen, mitä ammatteja voidaan rajata vaihtoehdoista pois.

Minkälainen elämäntyyli halutaan?

Useisiin töihin kuuluu vuosien eläminen pienellä palkkapussilla ja kova ahertaminen. Kannattaakin tutkailla niiden ihmisten tuloja ja elämäntyylejä, jotka ovat olleet alalla jo pidempään. Mikäli näiden ihmisten elämäntyyli vaikuttaa omaan kohtaan sopivalta, voi ura olla hyvä vaihtoehto. Tutkailtaviin ominaisuuksiin voi sisältyä esimerkiksi palkan suuruus, ajankäyttö ja työhön sisältyvä matkustelu. Mikäli halutaan antaa takaisin yhteiskunnalle, ei palkalla välttämättä ole suurta merkitystä, kun taas rikkaampaa elämää tavoitteleville tuo tulee olemaan turhauttavaa ja masentavaa.

Missä halutaan asua?

Tämä ei tietenkään koske kaikkia aloja, sillä osa ammateista voidaan toteuttaa missä tahansa ympäristössä. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että esimerkiksi maanviljelijöitä harvoin tavataan suurkaupungissa ja toisaalta kaupan tekeminen syrjäisillä alueilla voi olla haastavaa.